ગૌણ સેવા ક્લાર્ક અને નશાબંધી કોન્સ્ટેબલ ના ઇન્ટરવ્યું અને એલોટમેન્ટ તથા ફોરેસ્ટ ની શારીરિક કસોટી મોકૂફ ~ Updates :: MaruGujarat :: Official Site :: Maru Gujarat ::

Ads by Google

Wednesday, October 03, 2012

ગૌણ સેવા ક્લાર્ક અને નશાબંધી કોન્સ્ટેબલ ના ઇન્ટરવ્યું અને એલોટમેન્ટ તથા ફોરેસ્ટ ની શારીરિક કસોટી મોકૂફ

.

ગૌણ સેવા ક્લાર્કની ફાળવણી માટેનો તા. ૪ ઓક્ટોબર થી તા. ૮ ઓક્ટોબરનો કાર્યક્રમ અને નશાબંધી કોન્સ્ટેબલ ના ઇન્ટરવ્યું અને એલોટમેન્ટ તથા ફોરેસ્ટ ની શારીરિક કસોટી ચુંટણી ની તારીખ જાહેર થતા અનિવાર્ય સંજોગો ના કારણે મોકૂફ રખાયા છે .નવી તારીખ હવે પછી જાહેર થશે.

ગૌણ સેવા ક્લાર્ક ની વધુ વિગત માટે અહી ક્લિક કરો | ફોરેસ્ટ ની શારીરિક કસોટી માટેની માહિતી માટે અહી ક્લિક કરો  લોકરક્ષક ની સુચના માટે અહી ક્લિક કરો 

Stay connected with www.marugujarat.in for latest updates

Categories

New jobs (7679) Results (2281) Question papers/ Answer key (1546) call letters (1444) Bank Jobs (1227) Notification (1165) GPSC (1077) GSSSB (925) Exam Schedule (565) Government Jobs (519) UPSC (459) SSC (399) GPSSB (364) News (349) Vidyut Sahayak (JE) (349) IBPS (335) Ojas Jobs (326) Document Verification (320) Rozgaar samachar (307) ICDS (271) Selection List (264) GSEB (258) GPSC Updates (257) Merit List (220) syllabus (216) Clerk (215) SBI (193) Updates (182) GSRTC (178) Teacher Recruitment (154) RBI (152) MGVCL (150) Talati (149) Vidhya sahayak bharti (144) GPSC 1-2 (140) Waiting List (138) DRDA (132) SPIPA (122) MPHW (105) Admission (103) Railway Jobs (96) CGL (95) GTU (95) Kendriya Vidyalaya (93) SSA (89) PGVCL (87) walk in Interview (84) RRB (83) ONGC (81) UGC NET (75) GSERB (74) Bin Sachivalay Clerk (72) Revenue Talati (72) RNTCP (70) DGVCL (68) Police Bharti Board (68) TAT (65) postal Department (65) Office Assistant (64) Insurance jobs (63) HTAT (61) High Coart (61) TET (61) Peon (56) Study Materials (56) Gujarat University (55) Exam Related (53) PBB (51) District Allocation (49) CCC (48) NIACL (48) PRB (48) GWSSB (43) CTET (42) LIC (41) CISF (37) Revenue Department (33) GTU Vacancies (32) GSET (31) Others (28) CRPF (27) Physical Test (27) JEE (25) Mock Test (25) ITBPF (24) GUJCET (23) Current Affairs (21) United India Insurance Company (21) WASMO (18) Fix Pay Case (17) MGNREGA (16) Intelligence Bureau (15) RGPSA (15) Navy (13) Bank Jobs Updates (12) Jail Sipahi (12) NULM (11) RMSA (8)

Ads by Google

Page Views

Advertisement

Join Our Newsletter

Get All The Latest Updates Delivered Straight Into Your Inbox For Free!

Ads by Google

Blog Archive

Contact Form

Name

Email *

Message *